Rådgivning Privat

Vi hjälper dig med dina pensionsförsäkringar och ser över så att du och din familj har det skydd som ni behöver ifall olyckan skulle vara framme. Vi gör en analys av era behov och nuvarande situation för att du ska kunna känna dig trygg. Kapitalförvaltarna ger dig en bra överblick, förståelse och kontroll över din situation. Du får en lösning som är anpassad till din unika situation. Vi erbjuder trygghet inför framtiden för dig och din familj. 

Vi erbjuder de bästa produkterna för dig som passar här, nu och i framtiden.

Kapitalförvaltarna står för goda relationer, långsiktighet och ömsesidigt förtroende. Vi satsar på personlig rådgivning och personliga möten. Du får ene nkel och lättförståelig helhetsbild av ditt sparande.

Behöver du hjälp?
Kontakta oss på 0480 980 580 eller info@kapitalforvaltarna.se